header.less
602 837 837
menu.less

Mimosoudní řešení sporů

Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

 

V případě vzniku sporu mezi kupujícím, který je spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku a společností MAXmobil max-shop.cz s.r.o., IČ 06714579, se sídlem Pražská 140/20, Liberec II-Nové Město, 460 01 Liberec, zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. C 40877 (dále jen „prodávající“), vyplývajícího z uzavřené kupní smlouvy, je kupující oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách http://www.coi.cz/. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro kupujícího zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro kupujícího je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

 

Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy kupující poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu (např. od okamžiku první reklamace zboží nebo od okamžiku žádosti o vrácení kupní ceny po platném odstoupení od smlouvy v případě prodlení prodávajícího s jejím vrácením).

 

Kupující, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm. ___________________________________________________________________________________________________________

MAXmobil max-shop.cz s.r.o.

Pražská 140/20, Liberec II-Nové Město, 460 01 Liberec

IČ 06714579

zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. C 40877

 

Pan / paní________________

adresa___________________

 

 

V _____________ dne __________

 

 

Věc:     Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

 

 

Vážený pane, vážená paní,

 

vzhledem k tomu, že-

  • mezi Vámi jakožto kupujícím a námi jakožto prodávajícím vznikl spor mající základ v kupní smlouvě, kterou je nutno považovat za spotřebitelskou smlouvu ve smyslu § 1810 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
  • tento spor se doposud nepodařilo vyřešit vzájemnou dohodou bez zásahu třetí osoby,

si vás tímto ve smyslu § 14 odst. 2 zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, dovolujeme informovat o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů před Českou obchodní inspekcí.

 

V případě vzniku sporu z uzavřené kupní smlouvy mezi Vámi jako kupujícím, který je spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku a naší společností jakožto prodávajícím, jste jako kupující oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím. Návrh můžete podat prostřednictvím formuláře dostupného na internetové adrese https://adr.coi.cz/cs. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro Vás zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Tato volba mimosoudního řešení sporu je dobrovolná. Další informace naleznete na internetových stránkách České obchodní inspekce http://www.coi.cz/

 

Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy kupující poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu (např. od okamžiku první reklamace zboží nebo od okamžiku žádosti o vrácení kupní ceny po platném odstoupení od smlouvy v případě prodlení prodávajícího s jejím vrácením).

 

Kupující, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

 

S pozdravem

 

 

______________________

za MAXmobil max-shop.cz s.r.o.

footer.less
Přihlašte se k odběru novinek a nenechte si ujít akce a slevy
Ecommerce Europe Trustmark
Platební brány: Platební metody Přidejte se k nám: